FERRO 20

Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle, metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır. En önemli kullanım alanı Ni ile beraber paslanmaz çeliklerdedir. Oluşturdugu kromoksit tabakası çelik yüzeyini film tabakası gibi kaplar ve kimyasal korozyona karşı dayanıklılık sağlar. Krom doğada +3 yüklüdür, indirgenme reaksiyonuyla +6 değerlik alır

Krom ve bileşikleri olan kromatlar; çeşitli endüstriler tarafından temel ve yan madde olarak kullanılırlar. Ancak bazı krom bileşikleri temas yolu ile kontakt dermatit oluşturmaları  ve uzun süre temas ile de kanser riski  taşımaları nedeniyle sağlık açısından potansiyel bir tehdit oluştururlar. Yapı endüstrisinin ana maddesi  olan çimento su ile karıştırıldığında içeriğindeki Cr VI suda çözünmekte ve deri ile temas sonucunda dermatit problemlerine neden olmaktadır

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler Türkiye'den yaptıkları ithalatlarda bu standardı aradıklarından, yapılan ihracatlarda üreticiler Cr+6 indirgeyici ürünleri kullanmaktadır. ERDOĞANLAR GÜBRE firması olarak Cr indirgeyici kimyasallar konusunda  üretimini yapmakta olduğumuz DEMİR II SÜLFAT ürünleri çeşitleri ile ve profesyonel çalışma  anlayışıyla kimya sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir