DEMİR NOKSANLIĞININ GİDERİLMESİ YÖNTEMLERİ


Demir noksanlığının giderilmesinde birkaç metod uygulanmaktadır. Bu metodlar şunlardır:

1-    Eşit miktarda karıştırılan demir sülfat+ kükürdün toprak uygulaması

2-    Demir şelatlarının toprak uygulaması

3-    Demir sülfat veya demir şelatları içeren yaprak sprey uygulamaları

4-    Ağaç gövdelerine ferric amonyum citrate veya demir sülfat enjeksiyonu

Sarılık görülen bireysel ağaç uygulamalarında ve küçük mekanlarda, sonbaharda yada erken ilkbaharda  toprak uygulamaları yapılabilir. Eşit miktarlarda karıştırılan  Demirsülfat ve kükürt uzun süren etkiler sağlayabilir ve pahalı değildir