ARITMA PROSESLERİNDE DEMİR SÜLFAT KULLANIMI

erdoğanlar


Arıtma proselerinin kimyasal reaksiyonlarının en önemli parçası olan koagülasyon (çöktürme öncesi) aşamasında en yaygın kullanılan iki kimyasaldan biri Demir Sülfattır. Demir Sülfat ülkemide sanayi işlemleri sayesinde kolayca ulaşılabilecek bir kimyasaldır. En önemli özelliği geniş pH aralığında çalışmadır. Demir Sülfat atık suyun niteliklerine dayalı olması haricinde 5-10 pH aralığında yüksek verim vermektedir.

Ülkemizde deşarj edilem atıksuların niteliğine bağlı olarak, atık suların %85'inde demir sülfat ile verimli sonuçlar elde edilir. Arıtma tesislerinin koagülasyon ünitelerinde koagülant madde olarak kullanılmaltadir. Alüminyum Sülfattan daha geniş pH aralığında etkili olması ile tercih edilmektedir.