AMONYUM SÜLFAT %21


Terkibinde %21 azot (N) vardır

100 kilo amonyum sülfat gübresinde 21 kilo azot, 24 kilo civarında da kükürt bulunur

Genellikle beyaz renkli olup toz şekere benzediği için çiftçilerimiz tarafından şeker gübre diye adlandırılır.

 İthal edilen bazı çeşitleri açık yeşil, açık mavi veya grimsi yeşil renkli olabilmektedir. Renkli veya renksiz ( beyaz) olmasının, etkisi ile hiçbir ilgisi yoktur. Her ikisi de aynı etkiye sahiptir.

Amonyum sülfat gübresindeki azot amonyum formundadır. Ancak gübre toprağa uygulandıktan bir süre sonra amonyumun bir kısmı nitrata dönüşür. Böylece bitkinin ihtiyacı olan hem amonyum hem de nitrat bu gübre ile karşılanabilir.

Tanecikleri kristal yapılıdır. Rutubet alarak topaklaşması azdır. Bu nedenle de muhafazası kolaydır.

Asit karakterli bir gübre olduğu için nötr ve alkali reaksiyonlu ( kireçli ) topraklarda güvenle kullanılabilir.

Amonyum Sülfatın yöre topraklarımıza uygulanması durumunda toprakların alkalilik özelliğinde nispeten bir düşme görülebilir. Böyle topraklarda alkaliliğin düşmesi bitki besleme açısından arzu edilen bir durumdur.

Asit reaksiyonlu topraklarda uzun müddet ve çok fazla miktarlarda kullanılması tavsiye edilmemektedir. Böyle yerlerde yerine kireçli amonyum nitrat kullanılması uygundur.